­
English

Book review: The Natural Gas Revolution, by Robert W. Kolb, Pearson, 2014

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Strøm, Steinar

År:

2016

Referanse:

Energy Journal

Vol 37(2), 290-292

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: