­
English

Drivstoffeffektivisering - fører det til mindre bruk av olje?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar Rosendahl

År:

2015

Referanse:

Økonomiske analyser

nr 4, 69-73

Sammendrag (engelsk)

I flere land i verden innfører myndighetene drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en sentral del av sin energi- og klimapolitikk. I utgangspunktet fører effektivisering til mindre bruk av drivstoff. Ved analyser av en langsiktig global modell for oljemarkedet finner vi imidlertid at bruken av drivstoff ikke synker nevneverdig, fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly. I tillegg blir de fremtidige oljeprisene lavere og dermed får vi også en relativt kraftig økning i forbruket av olje i regioner som ikke innfører effektiviseringstiltak.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: EU
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3221 - Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)