­
English

Longitudinal Analysis of Generic Substitution

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Locatelli, Marilena, Steinar Strøm

År:

2015

Referanse:

Atlantic Economic Journal

Vol 43(3), 363-374

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: