­
English

Buying the right to do wrong – An experimental test of moral objections to trading emission permits

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bråten, Ragnhild H., Kjell Arne Brekke, Ole Røgeberg

År:

2015

Referanse:

Resource and Energy Economics

Vol 42, 110-124

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 193703
Frisch prosjekt: 3181 - Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskutt