­
English

Virkninger av Eus klimapolitikk for 2030

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove Wolfgang

År:

2015

Referanse:

Samfunnsøkonomen

vol 129(3), 34-46

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)