­
English

Buying the right to do wrong – An experimental test of moral objections to trading emission permits

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Brekke, K.A., Bråten, R.H., O. Røgeberg

År:

2014

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 19

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)