­
English

THE POLITICAL ECONOMY OF ENVIRONMENTAL POLICY WITH OVERLAPPING GENERATIONS

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Karp, Larry and Armon Rezai

År:

2014

Referanse:

International Economic Review

Vol 55(3), 711-733

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: