­
English

Sykefravær og permitteringer i bygg og anlegg etter finanskrisen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Godøy, Anna

År:

2014

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

vol 31(4), 296-310

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway