­
English

Essays on Unemployment, Social Insurance and Labor Market Outcomes

Forfattere:

Godøy, Anna

År:

2014

Referanse:

Andre skrifter
Doktoravhandling, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway