­
English

Klimaendringer

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, S. og C. Hagem

År:

2014

Referanse:

Bokkapittel
chapter 8 in O. Flåten and A. Skonhoft (eds.): Naturressursenes økonomi, Gyldendal

Sammendrag (engelsk)

Dette kapitlet studerer den kanskje største miljøutfordringen i vår tid, nemlig klimaendringer. Vi går først igjennom historien rundt forskning og politikk på dette området og ser på hvilke fakta vi har om klimaendringer i dag, og hva vi kan forvente vil skje i årene framover. Deretter tar vi en mer analytisk tilnærming og introduserer først en dynamisk modell som viser hvordan vi kan bestemme optimale utslippsreduksjoner. Vi går så over til en enklere modell og viser hvordan man kan implementere optimale utslippsreduksjoner ved hjelp av direkte reguleringer og økonomiske virkemidler som omsettbare kvoter og avgifter. Spillteori anvendes så for å forklare hvorfor det er vanskelig å nå bindende og omfattende klimaavtaler.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)