­
English

Optimal harvest age considering multiple carbon pools - A comment

Forfattere:

Holstmark, B., M. Hoel and K. Holstmark

År:

2013

Referanse:

Journal of Forest Economics

19(1), 87-95

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)