­
English

Does a renewable fuel standard for biofuels reduce climate costs?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Greaker, Mads, Michael Hoel and Knut Einar Rosendahl

År:

2012

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 15

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)