­
English

Haavelmo on the climate issue

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoel, Michael and Bjart Holtsmark

År:

2012

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)