­
English

Equity, Development Aid and Climate Finance

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eyckmans, J., S. Fankhauser and S. Kverndokk

År:

2013

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 15

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)