­
English

Tid for blågrønne skatter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Harstad, Bård

År:

2013

Referanse:

Andre skrifter
Aftenposten

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)