­
English

Sluttrapport fra strategisk instituttprogram om pensjonsforskning 2007-2012

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik

År:

2013

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Med finansiering fra det daværende Arbeidsdepartementet gjennomførte Frischsenteret fra 2007 til 2012 et Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning. Denne publikasjonen gir hovedresultatene fra forskningen med referanser til de fullstendige publikasjonene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning

ISBN:

978-82-7988-169-8