­
English

Skatt på ungdomsarbeid

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Ytteborg, Helene

År:

2013

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 30(1-2), 124-136

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway