­
English

Family Labor Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement: Some Empirical Evidences

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Zhiyang, Jia

År:

2000

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

An econometric model modeling the joint labor market decision of married couples made in the first twelve months following the husband’s eligibility of early retirement has been estimated on microdata covering the period 1993-1994. Different specifications of alternative models are presented and compared on the basis of empirical estimation results.

Nøkkelord:

Early retirement, microeconometrics

JEL:

D10, J22, J26

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd