­
English

Moral positions on Tradable Permits Markets

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2013

Referanse:

Bokkapittel
Chapter 22 in R. Fouquet (ed.): Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 193703
Frisch prosjekt: 3181 - Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskutt