­
English

Labor unions versus individualized bargaining with heterogeneous labor

Forfattere:

Strand, Jon

År:

1999

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 29

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: