­
English

Do Voluntary Agreements Lead to Cost Efficiency?

Forfattere:

Golombek, Rolf and Espen R. Moen

År:

1999

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 24

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: