­
English

På hvilket grunnlag skal avgifter settes?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2012

Referanse:

Minervanett

Sammendrag (engelsk)

Hva ville alkohol, tobakk og narkotika kostet hvis de ble ilagt særavgifter etter samme prinsipper? Tallene antyder at vi demoniserer feil rusmidler i samfunnet, og at ulike illegale stoffer er svært ulike.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: