­
English

Inequality, Social Insurance and Redistribution

Forfattere:

Moene, Karl Ove and Michael Wallerstein

År:

1999

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 22

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2101 - Konflikt mellom legimitet og effektivitet