­
English

Do subsidies to commercial R&D reduce market failures? Microeconometric evaluation studies

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Klette, Tor Jakob, Jarle Møen and Zvi Griliches

År:

1999

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 13

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: