­
English

Byggebransjen har ikke glemt hvordan man bygger - produktivitetsutviklingen er endogen

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2012

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr. 5

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: