­
English

Oil price effects of transport regulation

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, S. og K.E. Rosendahl

År:

2012

Referanse:

Andre skrifter
EAERE Newsletter, European Association for Environmental and Resource Economists, 9-12

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, PETROSAM
Oppdragsgivers prosjektnr.: 184739
Frisch prosjekt: 3162 - Petroleum industry research in economics and economic management