­
English

A longitudinal analysis of employed doctors and nurses

Forfattere:

Strøm, Steinar

År:

2012

Referanse:

Andre skrifter
Manuscript, october

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: HERO - Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4107 - Arbeidstilbudet blant leger og sykepleiere