Synthesis report of Flagship IV: Towards the low-emission society.

Download PDF: 02/2020 Synthesis report of Flagship IV

(18 February 2020)

The project period of CREE was 2011 until 2019

Abstract:

In this article we provide an overview of the work in Flagship IV.

Chapter 1 gives a summary of the main topics as well as the people involved, while Chapter 2 describes important research topics and results. The appendix contains an overview of the publications.


Abstract in Norwegian:

Syntese rapport Flaggskip IV:
Mot lavutslippssamfunnet

Sammendrag:

I denne artikkelen har vi en oppsummering av hva som er gjort av arbeid i Flaggskip IV.

I kapittel 1 er det en enkel beskrivelse av hovedtemaer, forskerledere og samarbeidspartnere. Kapittel 2 inneholder de viktigste forskningstemaene og resultatene. I appendikset er det en oversikt over publiseringene.   

Published Mar. 3, 2020 1:23 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM