Synthesis report of Flagship II: Environmentally friendly transport.

Download PDF: 01/2020 Synthesis report of Flagship II

18 February 2020

 The project period of CREE was 2011 to 2019

 

Abstract:

In this article we provide an overview of the work in Flagship II.

Chapter 1 gives a summary of the main topics as well as the people involved, while Chapter 2 describes important research topics and results. The appendix contains an overview of the publications.


Abstract in Norwegian:

Synteserapport Flaggskip II:
Miljøvennlig transport

Sammendrag:

I denne artikkelen har vi en oppsummering av hva som er gjort av arbeid i Flaggskip I til nå.

I kapittel 1 er det en enkel beskrivelse av hovedtemaer, forskerledere og samarbeidspartnere. Kapittel 2 inneholder de viktigste forskningstemaene og resultatene. I appendikset er det en oversikt over publiseringene.   

Published Mar. 3, 2020 12:07 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM