Endogenous Emission Caps Always Induce a Green Paradox

Abstract:

For any emission trading system (ETS) with quantity-based endogenous supply of allowances, there exists a negative demand shock, e.g. induced by abatement policy, that increases aggregate supply and thus cumulative emissions. We prove this green paradox for a general model and then apply it to the details of EU ETS. In 2018, new rules for a Market Stability Reserve (MSR) were agreed on and implemented. We show that abatement policies announced in early periods but realized in the future, are inverted by the new rules and increase cumulative emissions. We provide quantitative evidence of our result for a model disciplined on the price rise in the EU ETS that followed the introduction of the MSR.


Abstract in Norwegian:

Endogent kvotetak kan medføre grønt paradoks

Sammendrag:

I ethvert kvotesystem der tilbudet av kvoter påvirkes av etterspørselen etter kvoter, eksisterer det et negativt etterspørselssjokk, f.eks. forårsaket av en politikk for å redusere utslipp, som fører til økt samlet tilbud av kvoter og dermed økte utslipp over tid. Vi viser dette grønne paradokset i en generell modell, og deretter anvender vi det på EUs kvotesystem (EU ETS). I 2018 ble det bestemt nye regler for markedsstabiliseringsreserven (MSR) i EU ETS. Vi viser at politikk med formål å redusere utslipp i framtida, men som annonseres flere år i forkant, kan gi motsatt effekt av det man ønsket. Totale utslipp over tid vil i stedet øke, noe som henger sammen med hvordan de nye reglene virker. Til slutt viser vi dette resultatet ved bruk av en numerisk modell for EU ETS.

Published Oct. 8, 2019 4:25 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM