Synthesis report of Flagship III: Green innovations and utilization of smart technologies

Download PDF: 09/2018 Synthesis report of Flagship III

(Revised 18 February 2020 )

The project period of CREE was 2011 to 2019

Abstract:

In this article we provide an overview of the work in Flagship III so far.

Chapter 1 gives a summary of the main topics as well as the people involved, while Chapter 2 describes important research topics and results. Further, Chapter 3 gives a more detailed description of some important articles, and finally, the appendix contains an overview of the publications until November 2018.


Abstract in Norwegian:

Synteserapport Flaggskip III:
Grønne innovasjoner og bruk av smart teknologi

Sammendrag:

I denne artikkelen har vi en oppsummering av hva som er gjort av arbeid i Flaggskip I til nå.

I kapittel 1 er det en enkel beskrivelse av hovedtemaer, forskerledere og samarbeidspartnere. Kapittel 2 inneholder de viktigste forskningstemaene og resultatene. I kapittel 3 viser man til de viktigste artiklene som har vært skrevet i dette flaggskipet. I appendikset er det en oversikt over publiseringene inntil november 2018.   

Published Nov. 13, 2018 9:20 AM - Last modified Mar. 3, 2020 11:37 AM