Synthesis report of Flagship I: Radical emissions reductions in ETS sectors

Download PDF: 08/2018 Synthesis report of Flagship I 

(Revised 18 February 2020 )

The project period of CREE was 2011 to 2019

Abstract:

In this article we provide an overview of the work in Flagship I so far.

Chapter 1 gives a summary of the main topics as well as the people involved, while Chapter 2 describes important research topics and results. Further, Chapter 3 gives a more detailed description of some important articles, and finally, the appendix contains an overview of the publications.


Abstract in Norwegian:

Synteserapport Flaggskip I:
Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren

Sammendrag:

I denne artikkelen har vi en oppsummering av hva som er gjort av arbeid i Flaggskip I til nå.

I kapittel 1 er det en enkel beskrivelse av hovedtemaer, forskerledere og samarbeidspartnere. Kapittel 2 inneholder de viktigste forskningstemaene og resultatene. I kapittel 3 viser man til de viktigste artiklene som har vært skrevet i dette flaggskipet. I appendikset er det en oversikt over publiseringene.   

Published Nov. 13, 2018 9:19 AM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM