Grønn teknologi eller klimakrise: En teoretisk studie med to stokastiske terskler

Norsk sammendrag:

I denne oppgaven analyseres en dynamisk økonomi som står overfor muligheten for å nå to stokastiske terskler. Ved produksjon akkumuleres klimagassutslipp i atmosfæren, og ved et ukjent nivå akkumulert utslipp, vil en irreversibel klimakrise ramme økonomien. Kun et teknologisk gjennombrudd vil kunne redde samfunnet fra evig krise. Det teknologiske gjennombruddet vil først bli nådd ved et stokastisk nivå akkumulert kunnskap. Ved å enten avstå nyttegivende konsum eller øke utslippsgenererende produksjon, kan investeringene i forskning og utvikling øke. Investeringer i forskning og utvikling vil øke sannsynligheten for å nå det teknologiske gjennombruddet. Jeg bruker optimal kontrollteori under usikkerhet til å analysere en økonomi som står overfor to stokastiske terskler. Jeg finner at det vil være optimalt å dempe konsumet, så lenge sannsynligheten for å nå en klimakrise er høy. Dersom avkastningen av å investere i grønn teknologi er stor, vil det i mindre grad være nødvendig å dempe produksjonen. 

Published Aug. 17, 2018 1:42 PM - Last modified Aug. 27, 2018 1:10 PM