Why Say No to Solar Energy? - An Exploration of Residential Reluctance towards Solar Energy

Abstract:

The thesis explores the factors behind the lack of use of solar energy as a means of electricity backup during power outages and for general electricity production amongst the residents of Punjab-home to approximately 110 million people. A survey was conducted in which responses from 267 individuals were compiled and analyzed. The results suggested that people have low confidence in the dependability of solar energy. The respondents who preferred solar energy increased by 15% when the reliability of all electricity backup options (i.e. solar energy, generators, UPS systems and wind turbines) was assumed to be the same. A majority of the respondents feared being defrauded or deceived if they considered purchasing solar panels. The results also suggested that lack of information, lack of trust in solar panel providers and high cost of solar panels were a hurdle in making people shift to using solar energy, yet approximately 62.5% of respondents stated an interest in using solar energy. The results, possibly being a consequence of some behavioral economic phenomena such as status quo bias, sunk cost fallacy and present bias preferences were also discussed in the thesis.


Abstract in Norwegian:

Hvorfor si nei til solenergi?
En undersøkelse av husholdningers skepsis til solenergi

Denne masteroppgaven undersøker årsaker til manglende bruk av solenergi som et middel til elektrisk backup under strømbrudd og for generell elektrisitetsproduksjon blant innbyggere i Punjab. En spørreundersøkelse ble gjennomført blant relativt velstående innbyggere i området, der svar fra 267 personer ble samlet inn og analysert. Mens bare 13 pst av respondentene oppga å ha installert solcellepaneler hjemme, svarte ytterligere 63 prosent av respondentene at de ønsket å gjøre det. Resultatene tydet på at manglende informasjon, mangel på tillit til leverandører av solcellepaneler og antatt høye kostnader representerte viktige hindringer for skifte til solenergi. Resultatene indikerte også en viss skepsis til påliteligheten av solenergi. Et flertall av respondentene fryktet å bli svindlet eller lurt hvis de kjøpte solcellepaneler. Mulige teoretiske forklaringer på resultatene diskuteres også i avhandlingen.

Published June 13, 2018 11:25 AM - Last modified June 15, 2018 11:35 AM