Network effects and excess inertia: Do Carbon Capture and Storage Technologies Suffer from Technology Lock-In?

Abstract:

CCS is cited as a critical technology for mitigating climate change. Deployment of CCS has, in contrast, been painfully slow. This thesis analyzes the existence of lock-in in the market for CCS. The model features a one stage game between power plant producers and producers of CO2 transport and storage services. The power plant producers choose whether to invest in a power plant with carbon capture technology (CCS), or to invest in a power plant which emits CO2 directly into the atmosphere. The model is then simulated using realistic estimates on the CCS supply chain. The analysis finds that the CCS market suffers from excess inertia in some of the analyzed scenarios.  The carbon tax expectations of producers and the add-on costs of CCS seem to be of particular importance of whether the market generates excess inertia.


Abstract in Norwegian:

Nettverkseffekter og “excess inertia”*: Lider Karbon fangst- og lagrings teknologien (CCS) av teknologi Lock-in

Sammendrag:

Utbredt bruk av CO_2-håndtering  er mest sannsynlig nødvendig hvis verden skal nå 2-gradersmålet. Både IPCC (2014b) og IEA (2016) hevder at CCS er essensielt hvis klimamålene skal nås på en kostnadseffektiv måte. Det er i dag likevel få CCS-kraftverk under planlegging ettersom prisen på CO_2 ikke er høy nok slik at aktørene ikke betaler tilstrekkelig høy pris for sine utslipp til at de ikke har insentiver til å investere i CCS.

Denne oppgaven analyserer eksistensen av “lock-in” i CCS-markedet. Modellen er et en-periodespill mellom kraftverksprodusenter og produsenter av CO_2 transport- og lagringstjenester. Kraftverksprodusentene investerer enten i et CCS kraftverk, eller i et tradisjonelt kraftverk som slipper ut CO_2 i atmosfæren. Deretter simuleres modellen ved å bruke realistiske kostnadsestimater fra IEA (2015) og Rubin et al. (2015). Analysen viser at CCS-markedet genererer “excess inertia” i noen av de analyserte tilfellene. Dette innebærer at investeringer i CCS ikke blir gjennomført selv om de er lønnsomme. Aktørenes forventninger til karbonskatten og tilleggskostnaden ved CCS synes å være av særlig betydning for hvorvidt markedet genererer “excess inertia”.

 

* «Excess inertia» betyr at teknologien som kom først, har en fordel slik at selv om det fins en potensielt velferdsfremmende annen teknologi, kommer denne ikke inn i markedet. 

Published June 30, 2017 11:36 AM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM