Compatibility Choice: In the Electric Vehicle- and Charging Market

Abstract:

The electric vehicle (EV) has become a potential solution for reducing green- house gas emissions from the transport sector. Since the beginning of this decade, the number of EVs and installed charging stations has increased rapidly. At the same time, several EV manufacturers have entered the market with new charging technologies. This has led to intense competition, not only among EVs, but also among their associated charging networks. Each EV is no longer compatible to all charging stations, but only those that support its charging technology. This affects the consumers' utility of an EV, and ultimately the manufacturers' sales. In this thesis, I analyze how the EV manufacturers' choice of compatibility with respect to charging technology affects the diffusion of EVs. Not surprisingly, complete compatibility where all EVs can use all charging stations, leads to the greatest amount of EVs. This seems to maximize social welfare, but may very well not be the realized market outcome. To address this matter I compare the private and social incentives for achieving compatibility. The individual manufacturers are not only shown to have inadequate incentives for compatibility, but also that they can favor incompatibility. 

 


Abstract in Norwegian:

Valg av kompatibilitet i elbil- og lademarkedet.

Sammendrag:

Elbilen har blitt en av de potensielle løsningene for å kunne redusere utslippene fra transportsektoren. Siden starten av dette tiåret har antallet elbiler og installerte ladestasjoner økt raskt. På samme tid har flere nye elbilprodusenter entret markedet med nye ladeteknologier. Dette har ført til høy konkurranse. Ikke bare blant elbiler, men også mellom deres tilhørende ladenettverk. En elbil er ikke lenger kompatibel med alle ladestasjoner. Den er kun kompatibel med de som støtter ens egen ladeteknologi. Dette reduserer konsumentenes lademuligheter, og dermed deres nytte av elbiler.

I denne oppgaven analyserer jeg hvordan elbilprodusentens valg av ladeteknologi påvirker diffusjonen av elbiler. Ikke overraskende fører full kompatibilitet, hvor alle elbiler kan benytte seg av alle ladestasjoner, til det høyeste antallet elbiler. Dette ser også ut til å maksimere den sosiale velferden, men det er ikke det vi observerer i markedet. For å se nærmere på dette sammenligner jeg elbilprodusentens- og samfunnets incentiver for kompatibilitet. Ved hjelp av numeriske simuleringer viser jeg at elbilprodusentene ikke har tilstrekkelig incentiv for å oppnå kompatibilitet. Jeg finner også at de i visse tilfeller foretrekker inkompatibilitet.

Published June 27, 2017 12:05 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:43 PM