Going Green: Framing effects in a Dynamic Coordination Game

Abstract:

We experimentally study decision-making in a novel dynamic coordination game. The game captures features of a transition between externality networks. Groups consisting of three subjects start in a stable benchmark equilibrium with network externality. Over seven rounds, they can transit to an alternative stable equilibrium based on the other network. The alternative network has higher payoffs, but the transition is slow and costly. Coordination is required to implement the transition while minimizing costs.

In the experiment, the game is repeated five times, which enables groups to learn to coordinate over time. We compare a neutral language treatment with a ‘green framing’ treatment, in which meaningful context is added to the instructions. We find the green framing to significantly increase the number of profitable transitions, but also to inhibit the learning from past experiences, and thus it reduces coherence of strategies. Consequently, payoffs in both treatments are similar even though the green framing results in twice as many transitions.

In the context of environmental policy, the experiment suggests general support for ‘going green’, but it also points to anchoring of green beliefs; proponents and opponents stick to their initial strategies reducing coordination gains.


Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

I dagens klimadebatt kreves det en koordinert global politikk for å skifte fra en økonomi basert på fossilt brensel til en økonomi basert på fornybar energi. Imidlertid er denne overgangen kostbar og risikabel, den avhenger av grønn teknologi utviklingen. Den prosessen bygger på eksisterende teknologikunnskap og påvirkes av nettverkseksternaliteter, at det er en fordel at mange bruker teknologien. Dette gjør at forskere kan tenke på denne situasjonen som ett koordinasjon problem.

Denne artikkelen studerer beslutningsprosessen i et nytt dynamisk koordinasjon spill gjennom eksperimenter i laboratoriet, og den ser på hvordan forskjellige rammer påvirker resultatet. Dette spillet er utformet for å gjenskape en overgangsprosess mellom to stabile økonomier; en som kan oppfattes som en økonomi basert på fossilt brensel og en økonomi basert på fornybar energi. Denne overgangsprosessen er sakte og kostbar, så koordinasjon er nødvending for å minimalisere kostnadene.

Studentene som deltar i eksperimentene vil tilfeldig spille et av to spill. Enten et som har en miljøramme eller et med en nøytral ramme. Spillene er like, men i spillet med miljørammen så blir det i instruksjonen beskrevet som et spill om klima. Det forskerne ville teste ut var om en miljøramme vil hjelpe samarbeidet i overgangsprosessen eller om den reduserer fleksibiliteten i folk strategi pga. deres tilknytting til ideologier. For eksempel kan miljørammen gi en forståelse av felles nytte. Eller rammen kan gjøre aktørene bundet til den eksisterende teknologien, fordi klimaskeptikere advare mot store kostnader involvert i overgangen fra billig fossilt brensel til ustabile fornybare kilder.

Resultatene viser at miljørammen øker betydelig antall lønnsomme transaksjoner, men den hemmer lære fra tidligere erfaringer og reduserer samarbeide mellom spillere med forskjellige strategier. Derfor er den gjennomsnittlig utbetalinger i begge spillene svært like, men spillet med miljøramme gir dobbelt så mange grønne teknologier. Dermed tyder resultatene generell støtte for "go green" pga. økt grønn teknologiutvikling, men den gir større koordineringsproblemer. Støttespillere og motstandere holder seg tettere til sine opprinnelige valg.

Published June 27, 2017 11:33 AM - Last modified July 26, 2017 8:16 AM