Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Grønn skattekommisjon, og er et sammendrag av nyere litteratur om offentlige virkemiddelbruk og forskning og utvikling av nye miljøteknologier. Vi ser nærmere på spørsmål som hva som driver utviklingen av ulike miljøteknologier, hva som er omfanget og karakteren av markedssvikt i utviklingen av miljøteknologier, og om markedet for miljøteknologi er vesentlig forskjellig fra markedene for annen type teknologi. Til slutt kommer vi fram til noen anbefalinger om virkemidler rettet mot utvikling av miljøteknologier basert på litteraturen, og også noen anbefalinger spesielt for Norge.

Published June 23, 2017 1:01 PM - Last modified July 26, 2017 8:20 AM