Finders, keepers?

Abstract:

Will resource exploration firms get to keep their ndings ex post, or will these be heavily taxed? To analyze this question we consider resource taxation when the government cannot commit to taxes beyond the current period and when firms have to invest in developing new, long-lived resource deposits. Taxes and exploration are both affected by foreseen decisions of future governments and firms. The dynamic hold-up problem creates cycles of exploration and taxation - large findings induce a high tax which lowers exploration investment and thereby future fi ndings. Furthermore, the more backloaded the mining pro le is, the higher will be the tax level, and the more pronounced are the oscillations. Finally, temporary price spikes increase taxation while persistent price increases lower it.


Abstract in Swedish:

Kommer prospekterare få behålla sina fynd?

Sammendrag:

Kommer företag som prospekterar efter naturresurser och investerar i gruvor och oljefält få behålla det de finner i efterhand? Detta är en icke-trivial fråga då prospektering och uppbyggnad av mineral- och oljeutvinning tar många år och de flesta regeringar inte kan binda sig för framtida beskattning. Framtida regeringar har incitament att höja skatten i efterhand men vet att också nästkommande regeringar kan komma att göra det. Prospekteringsföretag  förutser naturligtvis att framtida regeringar har möjlighet att ändra skatten. Denna dynamik skapar cykler av skatter och investeringar --  stora fyndigheter leder till höjd skatt vilket leder till lägre nyinvesteringar och därmed även till lägre framtida fyndigheter. Vi analyserar också effekten av utvinningsprofilen. Desto senare i processen som vinsterna kommer desto högre blir skatten och desto större blir variationerna i skatt över tid. Slutligen analyserar vilken effekt priser har. Tillfälligt höga priser leder till högre skatt medan långsiktiga prishöjningar leder till lägre skatt.

Published June 21, 2017 10:00 AM - Last modified July 26, 2017 8:21 AM