Short run effects of bleaker prospects for oligopolistic producers of a nonrenewable resource

Abstract:

In a non-renewable resource market with imperfect competition, the resource owners’ supply is governed both by current demand and by the resource rent. New information regarding future market conditions will typically affect the resource rent and hence current supply. Bleaker prospects will tend to accelerate extraction. We show, however, that for resource owners with substantial resource stocks, a more pessimistic outlook may in fact slow down early extraction. The explanation is that for players with extensive resource stocks, the resource rent is limited and supply is more driven by current market considerations. As players with less resources accelerate their supply, it may be optimal for the large resource owners to cut back on their supply. We illustrate this in the case of the European gas market, finding that the shale gas revolution may lead to an accelerated supply by most gas producers, but a postponement of Russian gas extraction.


Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

Tilbudet av en ikke-fornybar ressurs i et marked med imperfekt konkurranse er bestemt av ressursrenten og hensynet til dagens pris. Ny informasjon om fremtidige hendelser påvirker ressursrenten og dermed dagens tilbud av ressursen. Dårligere markedsutsikter akselererer gjerne utvinningen. Vi viser imidlertid at dårligere markedsutsikter kan redusere dagens tilbud fra store ressurseiere. Dette skjer fordi ressursknapphet, og dermed ressursrenten, spiller en mindre rolle for disse aktørene, mens hensynet til å opprettholde en god pris er viktig. Når aktører med mindre ressurser akselererer produksjon pga. dårligere markedsutsikter kan det dermed være optimalt for
innehavere av en stor ressursbase å forsinke produksjonen og begrense prisfallet. Vi illustrerer at dette er relevant for det europeiske gassmarkedet. Her finner vi at potensialet for skifergass bidrar til akselerert produksjon fra alle gassprodusenter unntatt Russland, som reduserer dagens tilbud av gass.

Published June 20, 2017 10:27 AM - Last modified July 26, 2017 1:46 PM