Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050

Abstract in Norwegian

Sammendrag:

Denne rapporten omfatter analyser av mulige utslippsbaner for Norge og EU, gitt et mål om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader celsius. Rapporten legger spesielt vekt på hvordan forskjeller i næringsstruktur og teknologibruk mellom Norge og EU påvirker utslippsutviklingen frem mot 2050. Rapporten er laget i SSBs forskningsavdeling i prosjektet Klimapolitikk og klimatiltak i Norge og EU på oppdrag av Finansdepartementet. Vi er takknemlige for synspunkter og innspill fra Finansdepartementet samt fra kolleger i Statistisk sentralbyrå. Forfatterne er tilknyttet Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) som er støttet av Norges Forskningsråd. Rapporten er også trykket i SSBs serie Rapporter (39/2013).

Published June 20, 2017 10:26 AM - Last modified July 26, 2017 1:47 PM