Presentations 2019

Forfattere Tittel Sted, dato
Banet, Catherine Electricity network tariffs regulation: between the need for new investments and a fair energy transition Seminar on Electricity Market Design - Electricity networks and their operators in a time of change, 4 April 2019, Oslo, Norway.
Banet, Catherine Energilovgivning i EU og betydningen for norske kraftselskap. KS Bedriftenes Møteplass Energi, 3. april 2019, Oslo, Norway
Banet, Catherine Energy and Climate Plans: the affirmation of a new legal instrument for completing the energy transition Lisbon International Energy Law Conference, Institute of Political & Legal Sciences-University of Lisbon, Portugal, 28 November 2019.
Banet, Catherine Kraftsalgskontrakter Corporate Renewable Power Purchase Agreements (PPAs) sett i lys av EU-retten. Naturressursgruppen, 20 September 2019, Oslo, Norway.
Bjertnæs, Geir Efficient taxation of fuel and road use. HAEE. 8.05.2019.
Bjertnæs, Geir Efficient taxation of fuel and road use. IIPF. 21-23.august.2019.
Bjertnæs, Geir Efficient taxation of fuel and road use. 11th Norwegian-German seminar on public economics. 6-7.desember.2019.
Bye, Brita Bilavgifter og insentiver for valg av elbiler i Norge, Møte i Dansk transportkommisjon. Møte i Dansk transportkommisjon. 8.10.2019.
Bye, Brita Hva vil utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor koste i det norsk-europeiske samarbeidet? CREE/CICEP seminar. 25.04.2019.
Bye, Brita The SNOW family of Computable General Equilibrium models, Modell- og metodeutvalget. Presentasjon av modeller. 19.06.2019.
Dalen, Marit Dalen Choosing energy-efficient household appliances. The role of attitudes. CREE lunch. Frischsenteret, Oslo, Norway. 2019
Dalen, Marit Dalen Is it the environmentalist talking? Choice of energy efficient electrical household appliances. Department seminar. Economics Department UiO, Oslo, Norway. 2019
Fæhn, Taran “The robustness of a coalition’s supply side strategy to future scenarios”. Scenarios Forum 2019. 11.03.2019.
Fæhn, Taran Capturing key energy and emission trends in CGE models: Assessment of status and remaining challenges. Poster, Scenarios Forum 2019. 12.03.2019.
Fæhn, Taran Capturing key energy and emission trends in CGE models: Assessment of status and remaining challenges. GTAP Conference, organised session. 20.06.2019.
Fæhn, Taran Climate policies from the supply side. CESifo Area Conference on Energy and Climate Economics. 18.10.2019.
Fæhn, Taran CREE flaggskip IV: Veien mot lavutslippssamfunnet. CREE Centre for Research on Environmentally friendly Energy. 27.11.2019.
Fæhn, Taran; Yonezawa, Hidemichi; Storrøsten, Halvor Briseid; Kaushal, Kevin R.. KLIMAKUR 2030 – tentative makroberegninger. Prosjektmøte Finansdep. og Klima- og miljødep.. 16.12.2019.
Fæhn, Taran Kutt i norsk oljeproduksjon – en klimaløsning? Arendalsuka. 14.08.2019.
Fæhn, Taran PLATON – a PLATform for Openly and Nationally Accessible Climate Policy Knowledge. Californian-Norwegian Climate Collaboration. 14.05.2019.
Fæhn, Taran; Yonezawa, Hidemichi. The SNOW family of Computable General Equilibrium models. Finansdepartementet og Olje- og energidep.. 25.03.2019.
Fæhn, Taran; Kaushal, Kevin R.. Tidligere CCS-modellering i SSBs modeller. Platon-seminar delprosjekt om CCS. 2.12.2019.
Fæhn, Taran Utvinningspolitikk og Parisavtalen. Frokostmøte i Klimastiftelsen. 19.11.2019.
Gerlagh, Reyer Emission trading with an endogenous cap. Mercator research institute on global commons and Climate Change. Berlin 20 Oct 2019
Gerlagh, Reyer Endogenous emission caps always induce a green paradox. Annual EAERE conference. Manchester 28 June 2019
Gerlagh, Reyer Family planning and climate change. Seminar Paris School of Economics. Paris. 25 Feb 2019
Gerlagh, Reyer Family planning and climate change. Twelfth conference on the economics of Energy and Climate. Toulouse. 18 June 2019
Gerlagh, Reyer Family planning and climate change. University of Pretoria. Pretoria. 17 Oct 2019
Gerlagh, Reyer Regulating stock externalities. Twelfth conference on the economics of Energy and Climate. Toulouse. 19 June 2019
Golombek, Rolf CCS og europeiske energimarkeder, Platons CCS workshop, Oslo, desember
Golombek, Rolf Kan kraftsektoren bli karbonfri? CREE-CICEP brukerseminar. 25.4.2019
Golombek, Rolf True og not true: Carbon-free electricity is possible. The 37th annual USAEE/IAEE North American conference, Energy Transitions in the 21st Century, Denver, november.
Golombek, Rolf True og not true: Carbon-free electricity is possible. The 4th AIEE energy symposium, Current and Future Challenges to Energy Security, Roma, desember
Hagem, Cathrine Elbilpolitikk på kort og lang sikt. ELECTRANS Brukerseminar. 14.11.2019.
Hagem, Cathrine Norwegian climate objectives – tough targets and weak policies? International VISTA seminar. 5.11.2019.
Hagem, Cathrine Optimal location of wind farms in the presence of externalities - what matters the most; grids or turbines?. CREE Workshop. 29.10.2019.
Hagem, Cathrine Presentasjon av Electrans for TBU-KLIMA, Miljødirektoratet. TBU-KLIMA 20.09.2019, Miljødirektoratet. 20.09.2019.
Hagem, Cathrine Vehicle-to-Grid: Impacts on the electricity market and consumer cost of electric vehicles. Presentation at European Association of Environmental and Resource Economists’ 24th Annual Conference, Manchester, 2019, June 28,. 27-29.juni.2019.
Hagem, Cathrine Vindland: Konfliktreduserende avveiing mellom økonomi og miljø ved lokalisering av vindkraft. Presentasjon invitert av Finansdepartementet. 1.11.2019.
Harstad, Bård Coal and the Environment. Presentation at Norad. Oslo, Norway. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Presentation at the AERNA conference. Madrid, Spain. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Northwestern University. Evanston, United States. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Presentation at the Wallis conference. Rochester, United States. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of Graz. Graz, Austria. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Umeå University. Umeå, Sweden. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the Center for Economic Studies. Munich, Germany. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Spain. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the Universitat Autonoma de Barcelona. Barcelona, Spain. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of Barcelona. Barcelona, Spain. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at UC3M. Madrid, Spain. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of Chicago. Chicago, United States. 2019
Harstad, Bård Pledge-and-Review Bargaining. Conference presentation at a BI workshop. Oslo, Norway. 2019
Holtsmark, Bjart Elbiler og samfunnsøkonomiske kostnader ved biltrafikk. Sluttseminar for prosjektet Electrans. 14.11.2019.
Holtsmark, Bjart On the effects of linking voluntary cap-and-trade systems for CO2emissions. CREE Annual workshop. 28-29.oktober.2019.
Holtsmark, Katinka Kristine, Böcker, Lars og Winther, Tanja.  Bærekraftige bilavgifter 2025 – innspill fra enkeltforskere tilknyttet INCLUDE til Finansdepartemente. Finansdepartemente.
Holtsmark, Katinka K. Can tax rebates kill green technology? Nordic annual environmental and resource economics workshop. 11.apr.2019
Holtsmark, Katinka K. Can tax rebates kill green technology? Bergen Economics of Energy, Environment and Resources Conference. 20.mai.2019
Holtsmark, Katinka K. Hva er effektiv og virksom klimapolitikk? Åpen dag UiO. 7.mai.2019
Holtsmark, Katinka K. Hva er effektiv og virksom klimapolitikk? Foredrag i World Wide Fund for Nature om klimapolitikk. 25.mar.2019
Holtsmark, Katinka K. Supply-side climate policy in Norwa? Nordic Economic Policy Review Launch. 14.mai.2019
Holtsmark, Katinka K. Supply-side climate policy in Norwa? Avdelingsseminar Økonomiavdelingen, Finansdepartementet. 28.mai.2019
Holtsmark, Katinka K. The dynamics of linking permit market? Department Seminar, Department of Economics, Norwegian Business School. 13.feb.2019
Holtsmark, Katinka K. The dynamics of linking permit market? Spring School in Environmental Economics. 23.mai.2019
Holtsmark, Katinka K. Veiprising – hva koster trafikken? Frokostmøte om veiprising. 31.jan.2019
Kverndokk, Snorre Climate policies: Distributional effects and transfers Keynote presentation, 26th Ulvön Conference on Environmental Economics, Ulvön, Sveden, 17-18. Juni.
Kverndokk, Snorre How fast should the transition to an emission-free transport sector be? CREE workshop, Oslo, 29. oktober.
Kverndokk, Snorre Hva er framtiden for CCS?, CCS-workshop CCS-workshop, Platon-prosjektet, Oslo, 2. desember
Kverndokk, Snorre Om kapittel 1 i WGIII IPCC-seminar, CICERO, 3. september.
Kverndokk, Snorre Vil elbilpolitikken påvirke bensin-bilisters kjørevaner? CREE-CICEP brukerkonferanse, Oslo, 25. april.
Kverndokk, Snorre Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emission-free car? Seminar, University of Graz, Graz, Østerrike, 29. mai.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. AUROE Workshop for Junior Researchers. Kassel, Germany. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at NHH. Bergen, Norway. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at ZEW. Mannheim, Germany. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at TU Freiberg. Freiberg, Germany. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at the University of Oslo. Oslo, Norway. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at Heidelberg University. Heidelberg, Germany. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. IRMBAM 2019. Nice, France. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at the University of Oxford. Oxford, United Kingdom. 2019.
Nesje, Frikk Cross-dynastic Intergenerational Altruism. Seminar at the University of Hamburg. Hamburg, Germany. 2019.
Nesje, Frikk and Lund, Diderik Risikojustering av Kalkulasjonsrenta i Samfunnsøkonomiske Analysar. Møte om kalkulasjonsrenta i Finansdepartementet. Oslo, Norway. 2019.
Nyborg, Karine Bør norsk oljeutvinning reduserast av omsyn til klimaet?. Innlegg og deltakelse i paneldebatt. 24.10.2019
Nyborg, Karine Hvordan forene olje- og klimapolitikken? En mulig pådriverrolle for Norge. Åpent frokostmøte om nasjonalbudsjettet 2020. 11.10.2019
Nyborg, Karine Om fordelingsvirkninger i nytte-kostnadsanalyser. Fagmøte i Finansdepartementet om skattefinansieringskostnaden i samfunnsøkonomiske analyser. 28.02.2019
Nyborg, Karine Om risikojustering av kalkulasjonsrenten og arbeidet med NOU 2012:16. Kommentar til presentasjon av Diderik Lund og Frikk Nesje. Fagmøte i Finansdepartementet om risikojustering av kalkulasjonsrenten i samfunnsøkonomiske 28.02.2019
Nyborg, Karine The Case for a Supply-Side Climate Treaty. Presentation and plenary debate.. 28.10.2019
Nyborg, Karine The fine line between wanted and unwanted information: an experiment on strategic ignorance. Workshop on Behavioural and Experimental Methods on Environmental and Development Policy. 26.06.2019
Yonezawa, Hidemichi The Intergenerational Incidence and Social Welfare of Renewable Energy Support Policies vs. Carbon Pricing. GTAP annual conference. 19-21.juni.2019.
Published Mar. 4, 2020 2:07 PM - Last modified Mar. 4, 2020 2:08 PM