Presentations 2012

Rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgruppeer
Baldursson, F. M., N.-H. M. von der Fehr, Natural Resources and Sovereign Expropriation, 2nd CREE Research Workshop, September 25 2012,
Baldursson, F. M., N.-H. M. von der Fehr, Natural Resources and Sovereign Expropriation, 5th Atlantic Workshop on Energy and Environmental Economics, A Toxa, Spain, June 25 2012,
Baldursson, F. M., N.-H. M. von der Fehr, Natural Resources and Sovereign Expropriation, Seminar at HECER, Aalto University. February 27 2012,
Böhringer, C., B. Bye, T. Fæhn, K. E. Rosendahl: Alternative designs for tariffs on embodied carbon – a global cost-effectiveness analysis, presentation at the EAERE conference in Prague, 27-30 June 2012
Böhringer, C., J. C. Carbone, T. F. Rutherford, "The Strategic Value of Embodied Carbon Tariffs, NORKLIMA Workshop, Oslo, Norway. June 11, 2012.,
Böhringer, C., J. C. Carbone, T. F. Rutherford, "The Strategic Value of Embodied Carbon Tariffs," Carbon Leakage Session, AEA Annual Meeting, Chicago. January 6, 2012,
Carbone, J.C.; R. Morgenstern, R. Williams III. "Carbon Taxes and Deficit Reduction," NBER Summer Institute, EEE Program, Cambridge, MA. July 23, 2012.
Choice in Hamburg, conference on discounting at NHH
conference on NGOs at LSE, conference on political economy at LSE, conference on Public
de Zeeuw, Aart. Asymmetries in International Environmental Agreements, CREE Workshop, 22 October 2012.
Fæhn, T. og B. Strøm: Modellering av klimakvotesystem for fremskrivninger i MSG6; dokumentasjon og veiledning, Notater 2012/53, Statistisk sentralbyrå. 2012
Fæhn, T. og K. Jacobsen: Makroanalyser i tilknytning til Klimameldingen 2012, rapporter 22/2012, Statistisk sentralbyrå. 2012
Fæhn, T.: “Alternative designs for tariffs on embodied carbon: a global cost effectiveness analysis” Presentation on the SURED Conference, Ascona, 4-7 June 2012
Fæhn, T.: “Norsk økonomi og klimapolitikk”, presentasjon på Brukerkonferanse CREE, Håndverkeren Oslo 17. april 2012
Fæhn, T.: “Norske klimambisjoner – en diskusjon av noen virkemidler”, presentasjon på åpen høring om Klimameldingen i Stortingets energi- og miljøkomité, 14. mai 2012
Fæhn, T.: “Utvikling av klimateknologier – hvordan kan Norge bidra?”, Presentasjon på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse, Oslo 23.October 2012
Fæhn, T.: ”Modeller til studier av effekter (impacts) av klimaendringer” - Brukerseminar CREE, Oslo 2. februar 2012
Førsund F. R.:Foredrag: Pumped storage, 2nd research workshop CREE – Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy. Lysebu, Oslo, September 24-25, 2012
Førsund, F.: Phasing in large-scale expansion of intermittent power in a hydro-dominated country4. Seminar PSR,Rio de Janeiro 6 September 2012
Førsund, F.: Phasing in large-scale expansion of wind power in the Nordic countries1. ASSA annual meeting IAEE/USAEE Session Chicago 6-8 January 2012
Førsund, F.: Phasing in large-scale expansion of wind power in the Nordic countries2. Bergen Economics of Energy and Environment Research confernce (BEEER2012) NHH, MAY 15TH-16TH, 2012
Førsund, F.: Phasing in large-scale expansion of wind power in the Nordic countries3. Guest lecture NTNU 23 April 2012
Golombek R.: “Price and welfare effects of emission quota allocation”. Workshop on the Economics of Climate Change. Collège de France, Paris, 3 oktober. 2012
Golombek R.: Deltakelse i paneldabatt om utviklingen av energimarkedene mot 2030. Pension Fund Forum, Oslo, 20.3.2012.
Golombek R.: Flere kabler – mindre kullkraft. OED,19.6.2012
Golombek R.: Hvor går fremtidens energibruk? Norges Energidager, Oslo, 18. oktober 2012
Golombek R.: Investeringer i energisektoren under usikkerhet, 18. september 2012
Golombek R.: Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets Mannheim Energy Conference, June 25/26, 2012
Golombek R.: Usikkerhet i energisektoren. Statkraft, 21.8.2012
Golombek R.: Usikkerhet og lønnsomhet av netttinvesteringer Statnett, 6.6.2012
Golombek R.: Virkninger på kraftsektoren av klimaendringer. CREE modellforum, SSB, 2.2.2012
Hagem, C. "International environmental agreements. No success without developing countries participation and compliance enforcement mechanisms". 9th Energy Economics Policy Seminar in The Hague.. 26.september.2012
Hagem, C. "The incentives for strategic behavior in the permit market."MOCAP Workshop, Potsdam, 3-5 October 2012.. 04.oktober.2012
Hagem, C. Cost effectiveness as a criteria for good climate policy. Seminar CICERO. 15.februar.2012
Hagem, C. Effektive virkemidler i klimapolitikken. Styringseffektivitet og kostnadseffektivitet, Workshop i TEKNA. 07.juni.2012
Hagem, C. Kan en depositumavtale bidra til at land overholder klimavtaler?, CREE seminar i Miljøverndepartementet. 20.september.2012
Hagem, C. Mechanism design for refunding emissions payments, BEEER conference. Bergen. 05.mai.2012
Hagem, C. Mechanism design for refunding emissions payments. CESifo, Area Conference on Energy & Climate Economics, Munich, 9-10 november. 10.november.2012
Hagem, C. Nasjonal klimapolitikk: Hvilke politiske virkemidler er best? Innlegg på Energidagen, UiO. 29.mars.2012
Halvorsen, B.: ”How do investments in heat pumps affect household energy consumption?”. 12th IAEE European Energy Conference, September 9-12, 2012, Ca’Foscari University of Venice, Italy.
Halvorsen, B.: ”How do investments in heat pumps affect household energy consumption?”. 2nd CREE - Research workshop at Lysebu, Oslo. September 24-25, 2012.
Halvorsen, B.: ”Utviklingen i strømforbruket, prisfølsomheten og strømmarkedet”, Rapporter 2/2012, Statistisk sentralbyrå. 2012
Halvorsen, B.: Faglig ansvarlig for MILEN-seminar: "The effects of environmental policy measures:potentials and challenges", Oslo 5. - 6. juni 2012.
Harstad, B.: 2012: 
Kittelsen, S. A. C.: The stochastic scenario method for modeling uncertainty in computable equilibrium models, presented at staff seminar, Department of Business and Economics, University of Southern Denmark, Odense, 10.04.2012
Kittelsen, S. A. C.: The stochastic scenario method for modeling uncertainty in computable equilibrium models, presented at staff seminar, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, Esbjerg, 17.04.2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . Gassnova. 1 Mars 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . Klif 24 April 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . NVE 29 Februar 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . OED 13 Mars . 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . Statkraft 15 Juni 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . Statnett 23 Oktober 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE . Statoil 29 August 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE for inGAP, Kjemisk institutt, UiO. 13. Mars 2012
Kverndokk, S.: Presentasjon av CREE. MD. 20 September 2012
Kverndokk, S.: Seminar om Energiutredningen i regi av NFR: Kommentarer til energiutredningen - litt om virkemidlene. 30 Mai 2012
Kverndokk, S.: Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité om Klimameldingen: Litt om klimapolitiske virkemidler. 14 Mai 2012
Lind, A.: Analysis of the EU Renewable Energy Directive by using a Techno-Economic Optimisation Model. 2nd research workshop. 24. september 2012
Lind, A.; K. A. Espegren.: Impact of climate change on the power sector. CREE Modellforum (SSB). 2. februar 2012
Nyborg, K.: Can We Nudge Our Way to Green Growth? 19th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Praha, June 27-30. 2012
Nyborg, K.: Cooperation is Relative: Framing and Income Effects with Public Goods (with K.A. Brekke and J. Konow), research seminar CER-ETH Zürich, October 1. 2012
Nyborg, K.: Cooperation is Relative: Income and Framing Effects with Public Goods (with K.A. Brekke and J. Konow), research seminar, University of Gothenburg. 2012
Nyborg, K.: Fair weather and other social dilemmas: An experimental study of cooperation, fairness and framing (with K.A. Brekke and J. Konow), Researchers' Annual Meeting for Economists, Ås 3-4. jan. 2012
Nyborg, K.: One Reason Why Environmental Valuation is Controversial. 19th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Praha, June 27-30. 2012
Nyborg, K.: Reciprocal climate negotiators. NORKLIMA Workshop, Lysebu 11.06.12.
Nyborg, K.: The Ethics and Politics of Environmental Cost-Benefit Analysis. The Stockholm Seminars, Stockholm Resilience Center, 09.02.12.
Richard G. "Electricity Markets and Market Design" presentation at the Norren Summer School for PhD students, Asker, 10 August 2012,
Rosendahl, K.E.: “Climate technology policy for emission intensive industries”, Februar 2012; Seminar, Universitetet i Oldenburg
Rosendahl, K.E.: “Climate technology policy for emission intensive industries”, Februar 2012; Torsdagsseminar, Statistisk sentralbyrå (med Mads Greaker)
Rosendahl, K.E.: “Global oil supply and biofuels policies”, Mars 2012; Workshop om biofuels, Hafjell
Rosendahl, K.E.: “Price and welfare effects of emission quota allocation”, Forskermøtet i økonomi, UMB; Januar 2012
Rosendahl, K.E.: “Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje”, Mars 2012; Energiseminar, UMB
Rosendahl, K.E.: “Strategic technology policy as supplement to renewable energy standards”, September 2012; Europeisk IAEE-konferanse, Venezia
Rosendahl, K.E.: “Strategic technology policy for emission intensive, traded industries”, Juni 2012; SURED conference, Ascona (Sveits)
Rosendahl, K.E.: “Supplementing Quota Markets with Carbon Tariffs”, Mai 2012; BEEER Conference, Bergen
Rosendahl, K.E.: “Supply side responses to demand reductions in fossil fuel markets”, Mai 2012; Seminar, DIW (German Institute of Economic Research) og TU Berlin
Rosendahl, K.E.: “Unintended effects of climate and energy policies”, Forelesning, UMB; September 2012:
Rosendahl, K.E.: ”Avveininger i energipolitikken – en kommentar”, Mai 2012; Debattmøte om Energiutredningen, Oslo
Rosendahl, K.E.: ”Den grønne utviklingsmekanismen (CDM)”, Seminar, MD; September 2012
Rosendahl, K.E.: ”Effekten av virkemidler i energimarkedene”, April 2012; Forelesning i energiøkonomi, UMB
Rosendahl, K.E.: ”Hvordan hindre at strenge klimatiltak i Norge gir økt utslipp der ute?”, Mai 2012; Klimaseminar, SSB
Rosendahl, K.E.: ”Karbontoll: Løsningen på problemet med karbonlekkasje?” August 2012; Fagseminar, Zero (Oslo)
Rosendahl, K.E.: ”Oljepolitikk versus klimapolitikk”, April 2012; Brukerkonferanse CREE, Oslo
Rosnes, O.: Wind power requires flexible market and subsidy design. IAEE Energy Forum 3-2012
Spiro, D. Resource Prices and Planning Horizons, Seminar at SSB Oslo, 6 November 2012
Spiro, D. Resource Prices and Planning Horizons, Seminar at Umeå University, 24 October 2012
Toulouse School of Economics, Firenze, Namur, The Nemmers Conference honoring Elhanan Helpman, Conflict and Cooperation conference – Northwestern, University of Bonn,
Wessman, S., B. Halvorsen, B. M. Larsen: ”Særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk - Dokumentasjon 1970-2012, Notater 66/2012.
Published Oct. 3, 2018 11:41 AM