Økt hogst av skog til biodrivstoff vil øke utslippene av CO2

Forfatter: Kristin Fredriksen SSB

Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB- og CREE-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

Til hele Satistisk Sentralbyrås tekst om artikkelen

Published Sep. 21, 2018 2:38 PM - Last modified Sep. 21, 2018 2:52 PM