Nye CREE WPer: Sammendrag av flaggskip I og III

I disse WPene har vi en oppsummering av hva som er gjort av arbeid i Flaggskip I (WP 08/2018) og III (WP 09/2018) til nå.

I kapittel 1 er det en enkel beskrivelse av hovedtemaer, forskerledere og samarbeidspartnere. Kapittel 2 inneholder de viktigste forskningstemaene og resultatene. I kapittel 3 viser man til de viktigste artiklene som har vært skrevet i dette flaggskipet. I appendikset er det en oversikt over publiseringene inntil november 2018.   

 

Published Nov. 13, 2018 9:34 AM - Last modified Jan. 3, 2022 4:43 PM