New CREE WP: Risikojustering av kalkulasjonsrenta i samfunnsøkonomiske analysar

Author: Frikk Nesje, Diderik Lund

CREE WP No.: 03/2018

Til norskt sammendrag

Published Feb. 23, 2018 1:23 PM