Klimamigrasjon – en av våre største utfordringer

Snorre Kverndokk har skrevet en kronikk i Dagsavisen om en av vår tids største utfordringer, nemlig klimamigrasjon. Han gir et historisk tilbakeblikk, viser hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldene, og nevner politikk for å redusere problemene.

Dagsavisen 24 november 2017

Published Nov. 27, 2017 2:01 PM