Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken

CREE forskerne Elisabeth Isaksen (Stipendiat, Universitetet i Oslo) og Ingrid Hjort (Stipendiat, Universitetet i Oslo) mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. 

Aftenposten  25 Juni 2017

Regjeringens oppskrift for klimakutt

Svar fra:

Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Aftenposten Kort sakt 30 Juni 2017

Published June 30, 2017 10:21 AM - Last modified June 30, 2017 10:23 AM