Norsk omstilling avhenger av tiltro til Europas klimastrategi

CREE forsker Taran Fæhn (Seniorforsker SSB) har en kronikk i Morgenbladet rundt viktigheten av troverdigheten til lavutslippsmålet.

Morgenbladet 07 Juli 2017

Published July 12, 2017 7:08 AM - Last modified July 12, 2017 10:20 AM