In the news 2015

3 tertial 2015

- Forskere uenige om betydningen av ny klimaavtale.
Sammen med 4 andre forskere blir CREE forsker Taran Fæhn (SSB) spurt om i hvilken grad det er grunn til å være fornøyd med den nye klimaavtalen.
forskning.no 14. Des. 2015

- Kvotehandel
CREE forsker Katinka Holtsmark (UiO) forklarer hva klimakvoter er og hva som skal til for at de skal fungere.
Klassekampen 10. Des. 2015

- Sett pris på miljøet.
Lederen for Grønn skattekomisjon, Lars-Erik Borge, professor (NTNU), argumenterer for økt bruk av miljøavgifter. CREE forskerne Prof Michael Hoel (UiO), Prof Knut-Einar Rosendahl (NMBU) og Forsker Brita Bye,(SSB), var også en del av komisjonen.
CREE forskerne Mads Greaker (SSB), Snorre Kverndokk, (Frisch) og Rolf Golombek (Frisch) har bidratt med rapport til utvalget.
NOU 2015: 15 fra utvalget
Dagens Næringsliv 09 Des. 2015

- Zero: - Grønn rapport bør legges i skuffen.
Miljøorganisasjonen Zero mener Grønn skattekomisjon misforsto oppgaven.
Aftenposten 09. Des. 2015

- 8 ways in which economics can save the world.
Sammen med 7 andre internasjonale klimforskere blir CREE forsker Bård Harstad (UiO) spurt om hvordan man skal løse klimautfordringene.
Independent 06. Des. 2015

- Satser på feil spill.
CREE forskeren Bård Harstad (UiO-ØI) viser hvordan lab-eksperimenter tyder på at mangelfull forståelse av spillteori kan gi klimahavari.
Dagens Næringsliv 04 Des. 2015

- Et forsvar for humaniora.
CREE forskeren Eric Nævdal (Frisch) har en kronikk til forsvar av humanistenes metode bruk. Aftenposten 04 nov. 2015

- Is there any point in trying to restrict fossil fuel supplies? A new paper says yes.
I denne artikkelen blir CREE WP 11/2013 brukt som argument i en debatt om begrensning av tilbud av fosilt brensel. Working Paperet er laget av CREE forskerne T. Fæhn, C.Hagem, L. Lindholt, S. Mæland og K. E. Rosendahl (NMBU), alle ansatt på SSB. Vox ENERGY ENVIRONMENT 29 Okt. 2015

- Nå lukter det grønt i Moss.
CREE forskeren Snorre Kverndokk (Frisch) er intervjuet om synlighet av sammfunsgevinster i forbindelse med det grønnere budsjettet i Moss kommune. Moss Dagblad 07 Okt. 2015

- Biodieselavgiften fjernes.
CREE forskeren Bjart Holtsmark (SSB) deltar på NRK P2 Dagsnytt Atten sammen med representanter fra SV og Venstre i «Fjerner biodieselavgiften». NRK P2 Dagsnytt Atten 01 Okt. 2015

- Klimaoppskriften
CREE forskeren Bård Harstad (UiO) intervjuet om forventinger til FNs klimatoppmøte i Paris.
UiO Økonomisk institutt 02 Okt. 2015

- Debatt rundt SSB/CREE rapporten:
Residential energy efficiency and European carbon policies A CGE-analysis with bottom-up information on energy efficiency technologies
skrevet av CREE forskerne Brita Bye (SSB) , Taran Fæhn (SSB) og Orvika Rosnes (SSB) Teknisk Ukeblad Sept. 2015

 

2 tertial 2015

- Slik blir Norge hvis De Grønne får styre
CREE forskeren Knut Einar Rosendahl (NMBU) er sammen med andre forskerer blitt intervjuet om mulige konsekvenser av at Miljøpartiet De Grønne (MDG) får større makt. nrk.no 29 August 2015

- Samfunnsnyttig forskning er til næringslivets beste?
CREE forskeren Snorre Kverndokk (Frisch) og forskeren Steffen Kalbbekken (CICERO) har et innlegg i Aftenposten om problemer med brukerfinansierte forskningsprosjekter. Aftenposten 24 Juni 2015 , innlegg nr 2.

- Det er ikke nok å bare tjene næringslivet.
CREE forskeren Snorre Kverndokk (Frisch) og forskeren Steffen Kalbbekken (CICERO) har et innlegg på forskning.no om behovet for samfunnsnyttig forskning.
forskning.no 23 Juni 2015

- Derfor sparer ikke vi nordmenn på strømmen.
CREE forskeren Tanja Winther (UiO) har et innlegg i Aftenposten om nordmenn adferd i forhold til strømsparing.
Aftenposten 19 Juni 2015

- Ved Førdefjorden har Miljødirektoratet godtatt den billigste deponiløsningen.
CREE forskerne Mads Greaker (SSB) Michael Hoel (UiO) har et innlegg i Aftenposten der de argumenterer for at tillatelsen til gruvedrift med deponering av avgangsmasse i Førdefjorden er gitt på sviktende grunnlag.
Aftenposten 11 Juni 2015

- Grønne sertifikater.
CREE forsker Cathrine Hagem (SSB) deltok i Dagsnytt 18 i innslag om tilskuddsordning for grønne sertifikater.
Dagsnytt 18 09 Juni 2015

-Forklaringsproblem.
CREE forskerne Christoph Böhringer (Universität Oldenburg) og Knut Einar Rosendahl (NMBU) blir nevnt i innlegg om grønne sertifikater og vindmøller. Innlegget er skrevet av Bård Bjerkholt.
DN 09 Juni 2015

- Vil beskatte miljøsynderne.
CREE forskeren Michael Hoel (UiO) tror det blir vanskelig å finne en klimaløsning uten å beskatte miljøsynderne.
Universitas 21 mai 2015.

- Innvendinger mot elbiler.
CREE forsker Bjart Holtsmark (SSB) blir nevnt i flere innlegg om Elbiler og elektrisk kraft.
Diverse innlegg om elbiler fra 2013-2015.

- Slik kvittet Sornappriya seg med oljefyren.
I en artikkel om forbudet av oljefyrer kommenterer CREE forsker Bente Halvorsen (SSB) folks lave vilje til å gjenomføre Enøk-tiltak.
E24 07 Mai 2015.

 

1 tertial 2015

- Kraftløst forslag.
CREE forsker Finn R. Førsund (professor emeritus UiO) utrykker at det ikke finnes empirisk dekning for at offentlig eie skader verdiskaping og produktivitet.
DN Mar./Apr. 2015.

- Den nye klimadebatten.
Sammen med andre forskere har CREE forskere et innlegg om Norges klimaavtale med EU.
DN 21.Mar. 2015.

- Oslo foran Norge på klimtiltak.
Henvisning til SSB/CREE arbeid i artikkel som sammenligner Statens og Oslos klimistrategi.
DN 23.Feb. 2015.

- Prisras stöper om oljemakarkedet.
CREE forsker Daniel Spiro (UiO) er intervjuet av SVT om oljeprisfallet.
SVT Nyheter 12 Feb. 2015.

-Rea på olja (Salg av olje)
CREE forsker Daniel Spiro (UiO) er med på en paneldebatt om oljeprisfallet i SVT Nyheter. SVT Nyheter 10 Feb. 2015.

-Klimamål
CREE forsker Cathrine Hagem (SSB) intervjuet om stortingsmeldingen om klima på NRK radio.
NRK P2 03 Feb. 2015.

-Holdt foredrag for statsministeren.
CREE forskerne Taran Fæhn (SSB) og Michael Hoel (UiO) holdt foredrag for statsministeren om forskjelige miljøøkonomiske problemstillinger.
03 Feb. 2015.

- Narrespillet.
CREE forskeren Taran Fæhn (SSB) intervjues om klimapolitiske virkemidler i «Narrespillet».
Finansavisen 10 Jan. 2015.

 

Published June 21, 2017 3:15 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM